فلش کارتون های پرنسس کوچولو - Little Princess انگلیسی زیرنویس انگلیسی
فلش کارتون های پرنسس کوچولو - Little Princess انگلیسی زیرنویس انگلیسی
تعداد تصاویر: 2
پیوند کوتاه: https://manomaman.com/p/22981/
نام محصول : فلش کارتون های پرنسس کوچولو - Little Princess انگلیسی زیرنویس انگلیسی
کد محصول : 2si
98 قسمتی رده سنی: 2-7 سال
مبتنی بر کتاب داستان های معروف و پرفروش کودکان نوشته (Tony Ross) انگلیسی زیرنویس انگلیسی
۶۹۹,۰۰۰ تومان

فلش کارتون های پرنسس کوچولو - Little Princess 

کتاب های شاهزاده خانم کوچولو اثر تونی راس

تونی راس، نویسنده و تصویرگر انگلیسی، مجموعه ای از کتاب های مصور برای کودکان با نام "شاهزاده خانم کوچولو" خلق کرده است که به دلیل لحن طنز و آموزنده اش، محبوبیت زیادی در بین کودکان و بزرگسالان پیدا کرده است. این مجموعه شامل داستان های کوتاه و مستقلی است که هر کدام به موضوعی خاص می پردازند و درس های اخلاقی و اجتماعی را به زبان ساده و قابل فهم برای کودکان بیان می کنند.

برخی از کتاب های محبوب این مجموعه عبارتند از:

"دست هایت را بشوی!": این کتاب به اهمیت بهداشت و شستشوی دست ها می پردازد و با لحنی طنز و تصاویر جذاب، کودکان را به رعایت بهداشت تشویق می کند.

"باشه، می گم لطفا!": این کتاب به اهمیت استفاده از کلمات مودبانه مانند "لطفا" و "متشکرم" می پردازد و به کودکان می آموزد که چگونه با دیگران با احترام و ادب رفتار کنند.

"خانه قبلی مان را می خواهم!": این کتاب به موضوع نقل مکان و دشواری های سازگاری با محیط جدید می پردازد و به کودکان کمک می کند تا با این چالش ها کنار بیایند.

"دندانم را می خواهم!": این کتاب به موضوع ترس از دندانپزشکی و اهمیت مراقبت از دندان ها می پردازد و به کودکان کمک می کند تا با این ترس روبرو شوند.

"می خواهم برنده شوم!": این کتاب به موضوع رقابت و تلاش برای رسیدن به هدف می پردازد و به کودکان می آموزد که چگونه با شکست و ناامیدی کنار بیایند.

زیرنویس برای زیر هشت سال که قرار است غیر مستقیم و از طریق دیدن و شنیدن دوزبانه بشود کاربردی ندارد. برای سنین بالاتر و بزرگسالان سعی کنید بارها و بارها بدون توجه به زیرنویس، بشنوید و بلند تکرار کنید و نهایتا با زیرنویس چک نمایید و تصحیح کنید.

مجموعه انیمشنی تلویزیونی کارتون های پرنسس کوچولو 98 قسمت مبتنی بر کتاب داستان های معروف و پرفروش کودکان نوشته (Tony Ross) تونی راس ساخته شده است. 

انگلیسی زیرنویس انگلیسی

مناسب 2 تا 7 سال و حتی بالاتر

پرنسس کوچولو کیه؟

پرنسس کوچولو پر از انرژیه و هیجانه و یه عالمه سوال داره در باره این که دنیا چه جوری کار میکنه؟؟؟؟؟

مثل همه بچه ها سرکش و کنجکاو است و سمج بودنش شیرینه و قتی اوضاع بر وفق مرداش نیست !

هیچکس نمیتونه برای مدت طولانی از دستش عصبانی باقی بمونه!

پرنسس کوچولو با مشکلات روزمره ای که کودکان و والدین با هم پیدا میکنند سر و کار داره.

یاد میگیره که قبول کنه که همه چیز همیشه مطابق نقشه ای که کشیده پیش نمیره!

در هر داستان پیام مثبتی انتقال داده میشود.

پرنسس کوچولو دخترها و پسرهای همه سنین را دعوت میکنه تا به ماجرا های روزمره او در قصر ملحق شونند، از نواختن ترومپت گرفته تا یاد گیری کلک های شعبده بازی

Little Princess Season Series 1:

 

About the show:

Little Princess is an animated television series featuring the voices of Julian Clary and Jane Horrocks. Directed by Edward Foster it debuted in the UK in 2006 and is currently shown as part of five's Milkshake!. It is based on the original books by Tony Ross.

The series is narrated by Clary with Horrocks providing the voice of the Little Princess.

Episode Descriptions:

1 - I Want My Tooth

One of the Little Princess's lovely white teeth falls out just before the royal family photograph!

2 - I Don't Want Help

Little Princess is not happy with everyone doing everything for her, but when she decides to go it alone, things are more difficult than she had expected.

3 - I Don't Want To Go To Bed

Little Princess really isn't ready to go to bed. Why should she have to sleep when everyone else is wide awake?

4 - I Don't Know What To Be

Little Princess can't decide what she wants to be when she grows up. So, with the help of her friends, she sets about trying out lots of different jobs.

5 - I Want To Whistle

When Little Princess discovers that everyone in the kingdom can whistle except her, she sets about finding her own special noise.

6 - I Want My Dummy

Little Princess doesn't want to give up her dummy, and when it starts to disappear mysteriously, she is determined to get it back!

7 - I Can't Remember

When the Little Princess borrows the Prime Minister's medals and the General's bearskin, she knows just how precious they are and promises to take extra special care of them. When she then accidentally loses them, her friends are not happy.

8 - I Don't Want A Bath

The Little Princess does not like baths. In fact, she'll do anything to avoid them. It soon becomes clear however that she will not be able to evade them forever and she's going to have to take some precautionary measures.

9 - I Didn't Do It

The Little Princess has been told she can build a play den in the castle as long as she doesn't make any mess. As she sets busily about her work, things don't stay quite as tidy as intended. Then Scruff is blamed for all the mess and put outside in his kennel.

10 - I Don't Want To Comb My Hair

The Little Princess hates having her hair combed. There are always tangles and it always hurts! When the King agrees to put her in charge of combing she makes sure that everyone in the castle has beautifully combed hair, but she leaves her own until last.

11 - I Don't Like Salad

The Little Princess has decided she doesn't like salad. Especially tomatoes. Yuk. But when she's given some seeds and sees the first shoots of her tomato plant appear, she discovers a new best friend.

12 - I Want To Do Magic

The Little Princess is having a magic show. Problem is, she doesn't actually know any magic. With the help of her friends she sets about learning some new tricks. But the Princess is in for a shock when the magic works a bit too well.

13 - I Don't Want To Tidy Up

The Little Princess is fed up with having to put all her toys away just when she's in the middle of things. The King and Queen agree that she can leave her own room in a mess if she wants. But then teddy bear Gilbert goes missing.

14 - I Want A Trumpet

When a music box arrives at the castle, the princess decides to learn to play an instrument. As she practises on her funnel trumpet, however, it seems that not everyone in the castle appreciates her music.

15 - I Don't Want To Share

The princess plays in her new paddling pool on a hot day and is soon joined by the whole household. Feeling squashed, she orders everyone out, but discovers that playing by herself is not much fun.

16 - I Don't Like Worms

Little Princess is having great fun playing in the squishy, dirty mud. But when she finds a slimy worm, she is not impressed.

17 - I Want My Voice Back

Little Princess loves to yell but the rest of the household aren't so keen. When Princess suddenly loses her voice, she must find a new way to make herself heard and it is not long before everyone wants her to get her voice back!

18 - What's Wrong With Gilbert

Teddy Gilbert goes everywhere with Little Princess, until his leg falls off. Though he is mended, the princess decides not to play with him anymore in case he breaks again. But teddies are meant for cuddling and soon Gilbert starts to look neglected.

19 - I Want My Tent

Little Princess is trying to make the perfect tent but every time she finds the right spot, she is told to move.

20 - I Want To Win

Little Princess decides that she is going to win all the games she plays. But she is in for a bit of a shock when someone finally stops her winning streak.

21 - I Don't Want A Cold

The Little Princess has got a cold and she's not happy about it. She's not about to let it spoil her fun though when she can just bend the rules.

22 - Maid's Day Off

The Little Princess wants to be helpful, so when the maid has her day off, she looks after things for her at the castle.

23 - Can I Keep It

Little Princess discovers a tadpole in her glass of water and sets about making him a habitat to live in. But it isn't long before Taddy sprouts legs and keeps the whole castle awake at night with his lonesome croaking.

24 - I Want To Cook

It is the General's birthday, and Little Princess decides to bake him a cake. Will the castle kitchen be big enough for two chefs?

25 - I Don't Like Autumn

When the leaves start falling off the trees and reveal the Little Princess's secret summer hidey-hole, she decides that she is going to stop autumn.

26 - I Don't Want Nits

Little Princess is not happy when she discovers she has nits and the rest of the household are trying to avoid her!

27 - I Want My New Shoes

Little Princess gets a lovely pair of new, sparkly shoes and she really doesn't want to take them off!

28 - I Want My Snail

When Little Princess's pet snail Speedy dies, she decides to give him a proper funeral so she and the household can say goodbye to a good friend.

29 - But They're Mine

Little Princess is getting bigger and she can't fit into her favourite clothes any more. But that doesn't mean she's ready to give them up just yet.

30 - I Want My Sledge

It is winter, and Little Princess is enjoying playing on her old sledge, until Chef whizzes past on his shiny new one. When the King agrees to buy the princess one like it, she discovers that new does not always mean better.

Little Princess Season Series 2:

About the show:

Little Princess is an animated television series featuring the voices of Julian Clary and Jane Horrocks. Directed by Edward Foster it debuted in the UK in 2006 and is currently shown as part of five's Milkshake!. It is based on the original books by Tony Ross.

The series is narrated by Clary with Horrocks providing the voice of the Little Princess.

Episode Descriptions:

1- I Want A Shop

Little Princess decides to set up her own shop. She searches the castle, finding all sorts of interesting things to sell, and soon has lots of happy customers.

2 - It's Sports Day

It's sports day at the castle and the atmosphere is electric. The household all pick teams, but when the Princess ends up with Scruff and the Admiral, she is less than happy.

3- I Want To Be A Pirate

Little Princess decides to be a pirate. Much to her delight, she discovers that they are very naughty people, and they don't have to wash or do as they're told!

4 - I Want To Go To The Fair

Little Princess is off to the fair, but in her excitement, she ends up hurting her foot. She is told she will have to stay at home with the Queen while everyone else goes.

5 - I Want To Dress Up

There is a fancy dress party at the castle and a prize for the best costume. Little Princess is determined to have the best outfit for the occasion, but all of her costume ideas seem to go horribly wrong.

6 - I Want A Surprise

Little Princess is off to the fair, but in her excitement, she ends up hurting her foot. She is told she will have to stay at home with the Queen while everyone else goes.

7 - I Want A Bicycle

Little Princess is fed up of her tricycle not going fast enough and decides that she needs a two-wheeler.

8 - I Don't Want To Leave Home

When Little Princess overhears her parents discussing her, she thinks they are going to send her away. She tries hiding and saying she doesn't want to go but nothing seems to work. When the deadline finally arrives, the Princess discovers she might have got her wires a little bit crossed.

9 - I Want A Best Friend

Everyone in the royal castle seems to have a best friend. Everyone, that is, except the Little Princess. When her baby cousin comes to visit she decides he will be perfect for the job. But best friends don't always do what they are supposed to.

10 - I Don't Want To Kiss Great Aunty

Great Aunty is coming to visit and Little Princess is not happy. Great Aunty has got borrowed teeth, baggy tights and a scritchy scratchy chin, and - worst of all - the Princess is going to have to give her a kiss! How will she get out of this one?

11 - I Want A Midnight Feast

Little Princess is going to have a midnight feast, so she creeps around the castle gathering up goodies. However, there is one big problem - she just can't seem to stay awake long enough! After a few failed attempts, it's the General who finally comes up with a plan to make sure they're awake for midnight.

12 - I Want To Be Good

Little Princess is on the Naughty Step. She has been told that if she wants to help decorate the Christmas tree, she must be good all day. But it turns out that being good just isn't that easy - will she make it?

13 - I Want My Crayons

Little Princess has a lovely shiny new box of crayons. They look so clean and new that she doesn't want to actually use them. But when the precious crayons start mysteriously disappearing from their box, the Princess starts accusing members of the royal household?

14 - I Want To Be Tall

Little Princess is just not tall enough! She can't reach the things she wants. So the only solution is to grow.

15 - I Want My Plaster

This episode finds Little Princess proudly wearing a plaster on her knee. When the General hurts his leg, the princess must show him how to be brave.

16 - I Want A Swing

Little Princess has a brand new swing but is not allowed to use it unless an adult is around.

17 - I Want To Be A Baby

When her baby cousin comes to stay, Little Princess finds that she is no longer the centre of attention. Perhaps she should try being a baby as well?

18 - I Want To Be A Cavegirl

Little Princess decides to become a cavegirl so moves into the garden shed, practises special dances and goes hunting. But when it gets dark, living in a cave loses some of its appeal.

19 - I Want My Puppets

Little Princess is putting on a puppet show for her friends. But as she prepares the tickets and refreshments, her puppets get all tangled! Will she manage to fix them before the curtain comes up?

20 - Mother's Day

It is Mother's Day and Little Princess is busy making her mum a very special present. The Queen is very excited and is soon hot on the trail of her daughter and the mysterious present.

21 - I Want To Be An Explorer

Little Princess learns about her great grandfather, a famous explorer who discovered the Blue Boogaloo Land and the Red Wibbler.

22 - I Want To Collect

When Little Princess discovers that everyone else in the castle has a collection of some sort, she decides she needs one too. She sets about collecting all sorts of different things but it soon becomes clear that it is actually a little trickier than she thought.

23 - I Want To Be Queen

Little Princess cannot understand why her Mum gets breakfast in bed and eats truffles all day when Little Princess is not allowed to. When Little Princess and the Queen decide to swap roles for the day, it soon becomes clear that being Queen is not that easy after all.

24 - I Want To Play Football

There is a storm raging outside and the Little Princess is stuck inside the castle and bored, having played all her games twice over. When she discovers her football she thinks she has hit on the perfect game, but pretty soon realises that footballs should not be played with indoors.

25 - I Want To Play In The Rain

Little Princess loves rainy days - there are so many puddles to splash in! But no one else in the castle wants to play with her - they want to stay dry indoors. Little Princess carries on regardless, until things start to go wrong for her and she decides that everybody else might be right.

26 - I Want Baked Beans

When Little Princess discovers that she likes baked beans, she decides she wants to eat them all the time - much to the household's dismay. But after a while, they start to lose their appeal - especially when she realises that she might be turning into one.

27 - I Don't Want To Dance

Little Princess does not want to go to her dance class because they make her dance like a butterfly. She sets about hiding from the maid, only to discover that there is more to dancing than being a butterfly.

28 - I Want To Go On Holiday

When Little Princess receives a postcard from Great Aunty, she decides that she would like to go on holiday too. But with the whole household busy doing the spring cleaning, the Princess has to go on her own. She soon learns that holidays are not as much fun when you have no one to play with.

29 - I Want My Sheep

Little Princess is playing vets and gets quite a shock when she comes across a real sheep in the castle grounds! After a while she and Sheepy become inseparable - and when the Gardener arrives to take Sheepy home, the Princess decides she really doesn't want him to leave.

30 - I Don't Want To Miss It

The princess keeps missing all the exciting things that happen around the castle, so decides to get her friends to call as soon as something happens. She soon discovers, however, that sometimes you just have to be in the right place at the right time.

31 - I Want To Do A Show

Great Aunty is coming to visit so Little Princess decides to put on a show! Everyone in the household gets a trick to perform, but when rehearsals start, it becomes clear that the Princess has a lot of work to do before the big performance.

32 - Can I Have It Back Now?

When Little Princess's baby cousin comes to visit, she decides to be very kind and lend him Gilbert for the day. But to her horror, everyone thinks that she has given the teddy to him for good!

33 - I Want To Do A Treasure Hunt

The day of the castle treasure hunt has arrived and everyone is very excited! Little Princess did not find any of the chocolate eggs last year so this year she is determined. But to what lengths is she willing to go to achieve her goal?

34 - I Don't Like Thunderstorms

Little Princess is playing outside when a massive storm hits the castle, forcing her indoors. Suddenly she realises that Scruff is stuck out in the storm, but does she have the courage to rescue him?

35 - I Can Keep A Secret

Little Princess learns a secret about the General that nobody else in the castle knows. Will she manage to keep it from the rest of the household?

 

محصولات مرتبط
Loading...