دوستان کنجکاو کودک همراه مجموعه ماشینی برام Brum
پیوند کوتاه: http://manomaman.com/product/10325/
نام محصول : دوستان کنجکاو کودک همراه مجموعه ماشینی برام Brum
کد محصول : 3mb
3 ماه - 3 سال
پرورش کودک دئزبانه در محیط و بچه های واقعی همراه عروسکهای جذاب
بازیهایی که عروسکها انجام میدهند را در منزل با کودک انجام دهید.
135,000 تومان

Nick Jr Baby Curious Buddies - دوستان کنجکاو کودک همراه مجموعه ماشینی Brum
برای کودکان، بازی کردن، آموزش است و شما والدین عزیز، بهترین معلم برای کودک خود هستید.

به کمک مجموعه برنامه های Baby's Curious Buddies حس کنجکاوی آنها را برانگیزید و در باره دنیای اطرافشان به آنها بیاموزید. مجموعه فیلم های هدفدار آموزشی Nick Jr. Baby's Curious Buddies در واقع بازی-برنامه هایی هستند که باعث گسترش توانایی های اجتماعی، حسی، شناختی وفیزیکی بچه ها میشوند.
در این مجموعه از عروسکهای ساده حیواناتی نظیر گربه، خرس، فیل و سگ استفاده شده است چون تحقیقات نشان داده بچه ها به تئاتر عروسکی یا بازی عروسکها توجه بیشتری نشان میدهند. برای تهیه هر یک از بخش های این مجموعه تحقیقات بسیار وسیعی توسط کارشناسان و روانشناسان کودک انجام گرفته است. به همراه کودک خود لذت ببرید.

1- Nick Jr Baby Curious Buddies Look and Listen At The Park DVD:

This program designed for children age three to 18 months is designed for babies to watch with parents. The 30 minute trip to the park featured here, emphasizes colors, shapes, concepts of "up" and "down" and more.

2- Baby Nick Jr - Let's Go to the Farm:

Designed for babies ages 3-18 months, in CURIOUS BUDDIES: LET’S GO TO THE FARM there’s so much for babies to see, hear, and feel at the farm! Take a hay ride, tend the animals, pick crops, milk the cows, discover different farm animals, examine sizes, textures, and colors, and dance, clap, play, learn, and laugh along with the Curious Buddies.

3- BABY NICK JR. CURIOUS BUDDIES: Let's Make Music!

This program designed for children age 3 to 24 months, meny mini-maestros are making music with all kinds of instruments! your little one can explore how to make music with different instruments, with their bodies, and with their voices. sing along and move to the rhythm with the Curious Buddies!

4- Nick Jr. Baby Curious Buddies - Exploring at the Beach:

CURIOUS BUDDIES: EXPLORING AT THE BEACH is aimed at babies ages 9-24 months and features plenty for the baby to see, hear and feel at the beach. Hear the soothing sound of the waves, play in the sand and discover different creatures living in the sand and sea.

5- Nick Jr. Baby Curious Buddies - Let's Build:

"Let's Build " (9-24 mos.): There's so much for babies to see and hear, while building! Watch the trucks, build towers, arrange blocks, examine sizes, textures, and colors, and dance, clap, play, learn, and laugh along with Nick Jr. Baby's Curious Buddies!

6- Nick Jr. Baby Curious Buddies - Helping at Home:

Targeted at babies ages 12-36 months, CURIOUS BUDDIES: HELPING AT HOME features live action babies and their caretakers are shown talking, playing and helping each other with typical household chores, such as laundry, cleaning and even cooking all while dancing, clapping, laughing and having a great time.

7- Baby Nick Jr. Curious Buddies - Let's Move:

"Let's Move" (12-36 mos.): There's so much for babies to see and hear, during movement and dancing! Boogie to the beat, play games, discover different kinds of music, jump up and down, dance, clap, play, learn, and laugh along with Nick Jr. Baby's Curious Buddies!

Physical activity and dance

Concepts of "fast," "slow," "big" and "small"

Yoga, stretching and balance

Head, Shoulders, Knees and Toes

Popular motion-based songs, rhymes and games

Diverse musical styles

8- The Best of Brum

محصولات مرتبط
Baby Einstein بی بی انیشتین انگلیسی 28 قسمتی
کد محصول : 3ma
120,000تومان 100,000تومان